Faillissement

Op 24 oktober 2017 is Cross River Productions B.V. door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard.
Mevrouw mr. K.H. Burg is hierbij aangesteld als curator.

Voor meer informatie verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met de faillissementsadministratie
via: insolvency@houthoff.com of een kijkje te nemen op de website www.houthoffinsolvency.com.